Företaget utan begränsningar

För stora och små.

ISO 9001 och ISO 14001 säkrar din kvalitet och miljö.

Vi är ett medelstort företag med 10 anställda med 25 års erfarenhet inom mark-och fastighetsanläggningar.

Under hela året utför vi markanläggningar vi hjälper bl.a. till med att lägga marksten och murar, markskötsel med bl.a. gräsklippning, beskärning. Inom fastigheter utför vi teknisk fastighetsförvaltning. . Snöröjning och halkbekämpning både med maskin- och handskottning utför vi naturligtvis under vintertid. RUT- arbeten är en naturlig del i vårt arbete så som snöröjning av planer och trappor samt gräsklippning, trädgårdsarbeten på sommaren.

Bland våra avtalsuppdragsgivare vill vi nämna VIDEUM AB, Växjöbostäder AB, förvaltningsobjekt såsom Postverket samt privata fastighetsägare.

Vi önskar att du/ni blir vår nästa uppdragsgivare?

Här är ett axplock av vad vi vill utföra åt dig.

 • Markskötsel
 • Sandupptagning med självgående maskiner 0,7 - 2,5 meter bredd
 • Nyanläggning
 • Avloppsanläggningar
 • Murar
 • Planteringar
 • Swimmingpooler
 • Konstgräsplaner
 • Asfaltering
 • Trädbeskärning
 • Avverkning
 • ROT & RUT-arbeten (t.ex. gräsklippning, avlopps- och dräneringsarbeten, taktvättning)
 • Godkänd besiktningsman för lekutrustningar
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsservice

Vi lämnar naturligtvis sedvanliga garantier på våra objekt.

Referenser får du naturligtvis gärna