Markskötsel och fastighetsförvaltning

RUT- och ROT-tjänster från Lonil i Växjö

Vi är ett medelstort företag med 10 anställda med 25 års erfarenhet inom mark- och fastighetsanläggningar. Vi finns i norra Växjö och utför arbeten i hela Småland.

Här kan du läsa lite mer om vilka tjänster vi utför. Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss så kan vi säkert hjälpa till!

Markarbeten

Vi utför markarbeten för privatpersoner såväl som för kommuner, företagare och fastighetsägare.

 • Stenläggning
 • Murning
 • Asfaltering
 • Sandning
 • Snöröjning
 • Gatusopning

Fastighetsförvaltning

Kanske äger du en fastighet och söker efter en trygg servicepartner? Vi förvaltar fastigheter och sköter ventilationskontroller, trädgårdsskötsel och har fastighetsjour.

 • Fastighetsskötsel
 • Fastighetsservice
 • Teknisk fastighetsförvaltning
 • OVK
 • Fastighetsjour
 • Markarbeten, trädgårdsarbeten och skötsel av fastigheter

Dränering

Vi dränerar om - främst inom fastighetsförvaltning men även för privata fastigheter. Vi återställer din trädgård för så lite åverkan som möjligt.

 • Dränering av bostäder och fastigheter
 • Fuktutredning

Trädgårdsanläggning

Vi anlägger trädgårdar, parkanläggningar, murar, lägger sten och gör er utemiljö till en angenäm plats. Vi utför även trädgårdsskötsel av befintliga parker och trädgårdar.

 • Gräsklippning
 • Trädbeskärning
 • Plantering
 • Parkanläggning
 • Markskötsel
 • Projektering av trädgårdsanläggning

RUT- och ROT-arbeten

Vi utför tjänster som man får RUT- och ROT-avdrag på. Det kan t.ex. handla om:

 • Trädgårdsskötsel (trädbeskärning, gräsklippning, skötsel av swimmingpool)
 • Taktvätt
 • Avloppsarbeten
 • Dränering
 • Markskötsel

Bland våra avtalsuppdragsgivare vill vi nämna VIDEUM AB, Växjöbostäder AB, förvaltningsobjekt såsom Postverket samt privata fastighetsägare.

Vi önskar att du/ni blir vår nästa uppdragsgivare!

ISO 9001 och ISO 14001 säkrar din kvalitet och miljö.